Aktualności

Bądź na bieżąco z naszą ofertą

Dotacje PROW 2007 – 2014

Dotacje PROW 2007 – 2014

1 września 2014

W ramach programu PROW 2007-2013 obejmujmujący 22 działania, które są wdrażane w ramach 4 osi priorytetowych realizowane są również wnioski dotyczace ochrony środowiska w tym także dwupłaszczowych zbiorników na olej napędowy wyposażonych w układ dystrybucyjny. Wszystkie te działania są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z krajowego budżetu. 14 Działań z PROW 2007-2013 wdraża ARiMR, 6 samorządy wojewódzkie a po jednym Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

Wszystkie informacje o pomocy w ramach PROW 2007 – 2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy z następujących działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013: