Formularz zgłoszenia serwisowego

  Dowód zakupu zbiornika (dane identyfikujące)

  Numer seryjny zbiornika (jeśli dotyczy):

  Numer faktury VAT (jeśli dotyczy):

  Data zakupu zbiornika/produktu (jeśli dotyczy):

  NIP kupującego:

  Adres posadowienia zbiornika

  Nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby prywatnej:

  Ulica i numer:

  Miejscowość i kod pocztowy:

  Osoba kontaktowa

  Imię i nazwisko:

  Telefon:

  Adres e-mail:

  Opis problemu

  Wraz z niniejszym formularzem proszę przesłać dokumentację zdjęciową/wideo usterki:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Petroleo DMS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.Słubickiej 18 w celu odpowiedzi na zapytanie za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie polityki prywatności.

  Wyrażam zgodę: