Aktualności

Bądź na bieżąco z naszą ofertą

Konsekwencje związane z brakiem zgody UDT na eksploatację zbiornika

15 listopada 2023

Jakie są sankcje dotyczące braku zgody z Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację zbiornika na olej napędowy?

Nie zarejestrowanie zbiornika na olej napędowy powyżej 2,5 m³ w Urzędzie Dozoru Technicznego może mieć poważne konsekwencje prawne i finansowe.

Zgodnie z ustawą o Dozorze Technicznym, zbiorniki na olej napędowy o pojemności powyżej 2,5 m³ podlegają formie dozoru technicznego ograniczonej, co oznacza, że muszą być zarejestrowane w lokalnej jednostce UDT i poddawane okresowym badaniom.

Jeśli ktoś dopuszcza do eksploatacji zbiornika bez otrzymania decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji lub wbrew decyzji o wstrzymaniu eksploatacji, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Ponadto, jeśli zbiornik nie spełnia wymagań technicznych i bezpieczeństwa, może stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. W takim przypadku, właściciel zbiornika może być zobowiązany do usunięcia szkód lub zapłaty odszkodowania (w tym szkód w środowisku).

Dlatego warto zadbać o prawidłową rejestrację i konserwację zbiornika na olej napędowy, aby uniknąć niepotrzebnych problemów i kosztów.

Dla kogo jest ta informacja?

 • Użytkuję zbiornik bez zgody z UDT na jego eksploatację.
 • Użytkuję zbiornik, którego okres użytkowania zbliża się lub przekracza 10 lat od daty produkcji.
 • Czy wiesz, że próba szczelności zbiornika na ON jest ważna 10 lat? Co zatem dalej…
 • Zamierzam kupić zbiornik używany bez dokumentacji lub wiek zbiornika zbliża się do 10 letniego okresu użytkowania

Pamiętaj również …

Dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwu płaszczowym o pojemności maksymalnej 5 m3 a ograniczenie to wynika z przepisów prawa p. pożarowego.

Jest dobra wiadomość…

Z dobrych wiadomości dotyczących zbiornika 5000l posadowienie zbiornika nie wymaga pozwolenia na budowę, jak również nie jest wymagane zgłoszenie

Oprócz wymagań technicznych, zbiorniki na olej napędowy jako Diesel Stacja (magazyn paliwa) muszą także spełniać wymagania dotyczące miejsca posadowienia, odległości od innych obiektów, warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Zobacz też inne nasze produkty

Masz pytania? Chętnie odpowiemy!

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Telefon kontaktowy

  Lokalizacja

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Petroleo DMS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.Słubickiej 18 w celu odpowiedzi na zapytanie za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie polityki prywatności.

  Wyrażam zgodę:

  Kontakt Biuro

  Petroleo Diesel Management System Sp. z o.o.
  ul. Słubicka 18, 53-615 Wrocław

  e-mail: biuro@petroleo.pl