Aktualności

Bądź na bieżąco z naszą ofertą

Czy przewóz Paliwa powyżej 500l wymaga zgłoszenia?

Czy przewóz Paliwa powyżej 500l wymaga zgłoszenia?

11 stycznia 2021

Czy przewóz Paliwa powyżej 500l wymaga zgłoszenia w PUESC?


W myśl obowiązujacych przepisów i przekazywanych informacji przez przedstawicieli hurtowni paliwa, przewóz oleju napędowego ON powyzej 500 l podlega rejestracji za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Co to jest PUESC?

PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – portal wytworzony w ramach projektu ECIP/SEAP – Europejski Informacyjny Portal Celny – ECIP (European Customs Information Portal) oraz Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu – SEAP (Single Electronic Access Point), jednego z projektów „Programu e-Cło” w ramach 7. Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

PUESC wraz z portalem ECIP mają zapewnić dostęp do informacji w zakresie przepisów celnych i podatkowych oraz ułatwia dwustronną i bezpieczną komunikację z klientami , co wpłynie na wzrost automatyzacji obsługi drogą elektroniczną. Systemu Informacyjnego Skarbowo – Celnego (SISC). Stały rozwój usług oferowanych przez SISC za pośrednictwem PUESC oraz automatyzacja procesów obsługi wpływa pozytywnie na wzrost wykorzystania komunikacji elektronicznej w kontaktach z organami celnymi”
Źródło: www.puesc.gov.pl

Dla kogo?


„System jest skierowany głównie do przedsiębiorców oraz osób fizycznych, biorących udział w międzynarodowej wymianie towarowej”
Źródło: www.puesc.gov.pl

Czy jednak dotyczy to bez wyjątku wszystkich uczestników rynku?

Należy podkreslić, że dotyczy to tylko tych uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Zatem rolnik, nie prowadzący działalności gospodarczej, nie ma obowiązku spełniania procedur przewidzianych ustawą, czyli rejestracji transakcji zakupu i odbioru paliwa na platformie PUESC. Potwierdzają to przesłane przez Ministerstwo Finansów interpretacje w odpowiedzi na zapytania z Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Źródło:
KOMUNIKAT dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, które odbierają towary objęte systemem SENT – Messages – Ministry of Finance (puesc.gov.pl)

Kiedy zatem będziemy mieli obowiązek zgłoszenia lub potwierdzenia odbioru paliwa na platformie PUESC?

1. Podmiot, który przewozi lub odbiera paliwo (Olej napędowy) jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub jest spółka prawa handlowego.

2. Masa brutto przewożonego paliwa (oleju napędowego) wynosi 480 kg, a objętość ponad 500 litrów:

2.1 masa brutto przesyłki towarów jednego rodzaju (objętych jedną podkategorią PKWiU albo pozycją CN) przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów, oraz

2.2 przesyłka dotyczy towarów w opakowaniach jednostkowych o wielkości odpowiednio powyżej 5, 11, 16, 26 litrów w zależności od wyrobu.

Kiedy i kto nie ma obowiązku zgłoszenia lub potwierdzenia odbioru paliwa na platformie PUESC?

1. Rolnik, nie prowadzący działalności gospodarczej, ale ma nadany nr NIP ponieważ np. jest płatnikiem składek ubezpieczeniowych, przewóz tego oleju napędowego nie podlega zgłoszeniu do rejestru SENT.

2. Dokonując zakupu paliwa na stacji paliw, przewóz jego jest wyłączony  z obowiązku przesyłania zgłoszeń. Uwaga – należy pamiętać, że maksymalna ilość oleju napędowego jaka może być przewożona pojazdem nie może przekroczyć 1 000l. Wynika to z ograniczeniach wynikających z Umowy europejskiej ADR.

3. Kiedy dokonujemy przewozu Oleju napędowego  z magazynu do magazynu tego samego odbiorcy. Koniecznym jednak jest obowiązek wystawienia dokumentu tzw. MM czyli przesunięcia między magazynowego

Co nam grozi za brak dokonania zgłoszenia lub brak posiadania dokumentu MM (przesunięcie międzymagazynowe) przy przewozie ON powyżej 500l ?

Brak dokonania zgłoszenia zarówno dla podmiotu wysyłającego jak i podmiotu odbierającego może skutkować sankcjami finansowymi w wysokości 46% wartości netto towaru przewożonego podlegającemu obowiązkowi zgłoszenia jednakże nie mniej niż 20 000 złotych

Przykłady

1.    Czy należy zgłosić towar, którego masa brutto wynosi 480 kg, a objętość ponad 500 litrów?

Tak. Taki przewóz należy zgłosić, jak również przewóz towaru, którego objętość wynosi np. 480 litrów, a masa brutto ponad 500 kg.

2.    Od ilu litrów oleju napędowego lub kg smaru istnieje obowiązek rejestrowania przewozu?

Obowiązek zgłaszania przewozu towarów, tj. oleje smarowe i preparaty smarowe dotyczy przesyłek, których masa brutto przekracza 500 kg lub objętość przekracza 500 litrów. Jednakże w przypadku towaru konfekcjonowanego, klasyfikowanego np. do pozycji CN 2710, obowiązek zgłoszenia przewozu nie istnieje, jeżeli towar ten jest przewożony w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów. Oznacza to, że w przypadku przewozu np. 600 kg tego towaru zapakowanego w opakowaniach jednostkowych o pojemności 11 litrów lub poniżej 11 litrów, nie ma obowiązku zgłaszania takiego przewozu.

 • Czy dostawa 800 litrów oleju napędowego do dwóch różnych lokalizacji należących do tego samego odbiorcy (do każdej lokalizacji po 400 litrów) podlega zgłoszeniu?

Dostawa 800 litrów oleju napędowego do dwóch różnych lokalizacji należących do tego samego odbiorcy (oddzielnie do każdej lokalizacji po 400 litrów) nie podlega zgłoszeniu przewozu.

4.    Czy sprzedaż paliwa na stacji paliw do zbiornika fabrycznie zamontowanego w pojeździe (np. w samochodzie ciężarowym lub ciągniku siodłowym, samobieżnej maszynie rolniczej lub budowlanej) w ilości powyżej 500 l, podlega zgłoszeniu?

Przewóz paliwa w zbiorniku na paliwo (w tzw. baku), z którego paliwo zasila silnik spalinowy zamontowany w pojeździe mechanicznym, nie podlega zgłoszeniu.

5.    Jeżeli masa/objętość towaru otrzymanego różni się o +/- 10% od masy/objętości zgłoszonej to czy należy w potwierdzeniu odbioru zaznaczyć opcję „dostawa zgodna ze zgłoszeniem” czy też „dostawa niezgodna ze zgłoszeniem”? Czy w polu „uwagi” należy wpisać ilość rzeczywiście przyjętą (nawet jeżeli różnica jest +/- 10%)?

Jeżeli masa/objętość towaru otrzymanego różni się o +/- 10% od masy/objętości zgłoszonej to należy w potwierdzeniu odbioru zaznaczyć opcję „dostawa zgodna ze zgłoszeniem” i podać faktyczną ilość odebranego towaru – w przypadku odbioru paliwa opałowego lub gazu LPG pole to jest obowiązkowe.

6.       Czy przewóz towaru innego niż olej opałowy (np. oleju napędowego), do osoby fizycznej prowadzącej działalność rolniczą, gdy prowadzi ona również działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG podlega zgłoszeniu do rejestru SENT?

W przypadku zamawiania dostawy np. oleju napędowego na potrzeby działalności wytwórczej w rolnictwie (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej), gdy podmiot ten prowadzi również działalność gospodarczą, w celu wystawienia przez sprzedawcę faktury, można podawać swój nr PESEL, co określi nabywcę jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

W przypadku przewozu np. oleju napędowego do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, przewóz tych towarów nie podlega zgłoszeniu do systemu SENT.

7.    Czy należy zgłosić przewóz oleju napędowego w przypadku dostawy tego paliwa do osoby fizycznej, która posługuje się numerem NIP?

W przypadku wystawienia dokumentu sprzedaży na osobę fizyczną jako odbiorcę, z podaniem NIP tej osoby, sprzedawca (podmiot wysyłający) jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przewozu towaru, bez względu na miejsce dostarczenia towarów, pod warunkiem, że ta osoba fizyczna (odbiorca paliwa) prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W przypadku, gdy osoba fizyczna nie jest wpisana do CEIDG, ale ma nadany nr NIP ponieważ np. jest płatnikiem składek ubezpieczeniowych, przewóz tego oleju napędowego nie podlega zgłoszeniu do rejestru SENT.

Z obowiązku przesyłania zgłoszeń jest wyłączony przewóz paliwa (CN 2710), które jest przedmiotem dostawy dokonywanej ze stacji paliw ciekłych – rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów.

8.    Czy konieczne jest posiadanie jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalizacji, pomiędzy którymi towar jest przewożony, żeby móc wystawić dokument potwierdzający przesunięcie magazynowe?

Dla przewozu towaru z magazynu do magazynu tego samego odbiorcy bez obowiązku zgłaszania przewozu przy jednoczesnym wystawieniu dokumentu potwierdzającego przesunięcie międzymagazynowe jest wymagane posiadanie tytułu prawnego, tj. prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo dokumentu potwierdzającego stosunek zobowiązaniowy.

9.    Kto jest stroną zgłaszającą przewóz towaru (kto zamyka zgłoszenie) i jaka jest procedura zgłoszenia przewozu towaru (paliwa ponad 500 litrów) jeżeli klient podjeżdża pod dystrybutor i chce zatankować np. do beczki.

Z obowiązku przesyłania zgłoszeń jest wyłączony przewóz paliwa (CN 2710), które jest przedmiotem dostawy dokonywanej ze stacji paliw ciekłych – rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów.

Dodatkowo należy pamiętać o ograniczeniach wynikających z Umowy europejskiej ADR.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą mobilnych zbiorników do przewozu oleju napędowego spełniające wymogi ADR

Zbiorniki do bezpiecznego transportowania oleju napędowego (petroleo.pl)

Źródła:

1. www.sejm.gov.pl
Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708).

2. www.puesc.gov.pl
KOMUNIKAT dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, które odbierają towary objęte systemem SENT – Messages – Ministry of Finance (puesc.gov.pl)

Zobacz też inne nasze produkty

Masz pytania? Chętnie odpowiemy!

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Telefon kontaktowy

  Lokalizacja

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Petroleo DMS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.Słubickiej 18 w celu odpowiedzi na zapytanie za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie polityki prywatności.

  Wyrażam zgodę:

  Kontakt Biuro

  Petroleo Diesel Management System Sp. z o.o.
  ul. Słubicka 18, 53-615 Wrocław

  e-mail: biuro@petroleo.pl