Aktualności

Bądź na bieżąco z naszą ofertą

UWAGA PRZEPISY! Z końcem 2013 roku minął termin!

UWAGA PRZEPISY! Z końcem 2013 roku minął termin!

2 stycznia 2013

Z końcem 2013 roku minął termin na przystosowanie zbiorników jednopłaszczowych do obowiązujących przepisów!

Przypominamy tym z Państwa, którzy jeszcze nie podjęli wymiany zbiorników jednopłaszczowych, o obowiązujących z dniem 01 stycznia 2014 roku przepisach dotyczących wyposażenia zbiorników oraz o ograniczeniu pojemności zbiorników do przechowywania paliw klasy III (olej napędowy) do 5 000 l.

1. Do 31 grudnia 2013 roku wszystkie zbiorniki na paliwa klasy III (w tym Olej Napędowy) w stacjach paliw muszą być dostosowane do technicznych wymagań, jakie są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz. 2063, ze zm.).

Obowiązek ten dotyczy także zbiorników już zakupionych, podlegających również przepisom UDT, dla których warunki techniczne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211, ze zm.) – zwane dalej rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego.

Warunki techniczne dozoru technicznego przywołują w tej materii przepisy odrębne, którymi są wymagania określone w pierwszym z wymienionych rozporządzeń.

2. Od czerwca 2010 roku (Dz. U. z 7 czerwca 2010 Nr 109 poz. 719. Rozdział 3 ą 11.1) dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych na potrzeby własne użytkownika jedynie w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5000 litrów.

Fragment rozporządzenia:

„Paragraf 11.1. Dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3.

2. Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa w ust. 1, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości:

a) 10 m – od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej

b) 5 m – od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej”

Obowiązek ten dotyczy wszystkich użytkowników niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Podstawowym warunkiem przestrzegania przepisów jest zaopatrzenie się w zbiornik dwupłaszczowy wyposażony w odpowiednie urządzenia pomiaru, monitorowaniu stanu magazynowego oraz urządzeniu do sygnalizacji wycieku, rezygnując jednocześnie z jednopłaszczowego typu „mauzer” czy „beczki”. Przesądza o tym różnica w budowie i wymagane przepisami wyposażenie.

Zobacz też inne nasze produkty

Masz pytania? Chętnie odpowiemy!

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Telefon kontaktowy

  Lokalizacja

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Petroleo DMS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.Słubickiej 18 w celu odpowiedzi na zapytanie za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie polityki prywatności.

  Wyrażam zgodę:

  Kontakt Biuro

  Petroleo Diesel Management System Sp. z o.o.
  ul. Słubicka 18, 53-615 Wrocław

  e-mail: biuro@petroleo.pl