Jak to działa?

Zacznij skutecznie zarządzać paliwem

Przepisy

Przepisy regulujące korzystanie z Własnej Diesel Stacji:

 • 1. Rozładunek Diesel Stacji
  installation-1
 • 2. Posadowanie
  installation-2
 • 3. Lokalizacja – odległości
  installation-3
 • 4. Uziemienie
  installation-4
 • 5. Zasilanie
  installation-5
 • 6. Tankowanie Diesel Stacji

  Możliwe jest poprzez dolną
  linię napełniającą (szybkozłącze) lub poprzez górny
  właz zbiornika – w zależności od wybranej opcji
  wyposażenia

  installation-6
  installation-7

Montaż Diesel Stacji:

1. do podłączenia zbiornika niezbędne będzie doprowadzenie zasilania (230V) oraz uziemienie układu dystrybucyjnego,

2. lokalizacja i posadowienie zgodnie z wytycznymi. Obowiązujące przepisy regulują podstawowe obowiązki co do lokalizacji zbiornika odległości:

) 10 m – od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej,

) 5 m – od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.

3. zbiornik powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być, co najmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego zbiornika. Grubość podstawy musi wynosić, co najmniej 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej zbiornika [7],

4. jeżeli jest wymagane posadowienie zbiornika na fundamencie, fundament ten powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w przypadku lokalizacji takiego zbiornika na terenach występowania szkód górniczych, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa geologicznego i górniczego [6],

5. zbiornika nie należy sytuować na terenie otoczonym ze wszystkich stron budynkami,

6. odległość od zbiornika do drogi publicznej powinna wynosić, co najmniej 3 m [3],

7. w odległości mniejszej niż 5 m od odmierzacza nie powinny znajdować się niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, a także studzienki wodociągowe i ciepłownicze oraz nie powinno być otworów do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy plac, na którym ustawiony jest zbiornik wyposażony jest w odwodnienie liniowe i separatory oleju [3],

8. wpusty kanalizacyjne usytuowane na terenie postawienia zbiornika oleju powinny być wyposażone w sprawnie działające urządzenia zabezpieczające przed jego przenikaniem do kanalizacji [3],

9. nawierzchnia podjazdów powinna być równa, wykonana z materiałów niepalnych, szczelna i zmywalna ze spadkiem do kratek ściekowych kanalizacji deszczowo-przemysłowej [3],

10. nie dopuszcza się ustawiania zbiornika z odmierzaczem oleju napędowego na chodnikach i pasach przeznaczonych dla ruchu pieszego [3],

11. zbiornik powinien być zlokalizowany przy drodze dojazdowej o wymaganej szerokości, z niezbędnym miejscem do zawracania i przystosowanej, w zakresie nośności, do dojazdu cysterny dostawcy oleju napędowego. Potencjalne przeszkody w postaci zaparkowanych samochodów, linii wysokiego napięcia, gałęzi drzew powinny być na bieżąco kontrolowane i minimalizowane przez użytkownika zbiornika,

12. użytkownik zbiornika ma obowiązek zapewnienia bezpiecznej dostawy oleju napędowego (napełnienie zbiornika) i wolnej przestrzeni wokół zbiornika do okresowych kontroli i przeglądów,

13. przestrzeń do obsługi zbiornika (dystrybucja paliwa) powinna być zlokalizowana w sposób umożliwiający swobodny bezkolizyjny ruch obsługiwanych pojazdów,

14. dla zbiorników o pojemności 5000 dm3 przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych III klasy nie ustala się stref zagrożenia wybuchem [5],

15. zabronione jest lokalizowanie zbiorników  5000 l do przechowywania oleju napędowego w garażach oraz w innych pomieszczeniach wewnątrz budynków.

Link do artykułu: Zbiór przepisów dotyczących zbiorników paliwowych na własny użytek

Montaż Terminala

Zakres działania i montażu Terminala Geek One jest możliwy niemalże na każdym zbiorniku i układzie dystrybucyjnym. Jeśli posiadasz własny zbiornik skontaktuj się z nami w celu przygotowania indywidualnej oferty dostosowanej do Państwa instalacji.

Ile to kosztuje?

Nasza oferta jest skonstruowana w taki sposób, aby posiadanie Diesel Stacji nie powodowało dodatkowych kosztów dla Twojej firmy. Dzięki systemowi DMS możesz wygenerować oszczędności za zakupy paliwa na poziomie 20 000 zł rocznie. Skorzystaj z kalkulatora i zobacz ile możesz zaoszczędzić.

Oblicz ile możesz zyskać

i zacznij oszczędzać z Petroleo już dzisiaj!

Ilość pojazdów

Średnie miesięczne zużycie paliwa

Twoja obecna cena brutto paliwa

x

Twoja miesiecza oszczędność na paliwie z Petroleo:

Twoja roczna oszczędność na paliwie z Petroleo:

Kontakt

Naszym produktem jest system zarządzania gospodarką paliwową.

Działamy w sposób kompleksowy oferując pełną wiedzę na temat Twojego paliwa.

Jak to działa?

 • dzięki Terminalowi włączysz się do sieci naszych dostawców,
 • zbiornik i terminal to narzędzie do hurtowego zakupu ON,
 • jeśli posiadasz zbiornik zapytaj o ofertę najmu lub zakupu terminala,
 • nie jesteś zdecydowany czy system zarządzania jest Ci potrzebny? Skontaktuj się z nami, w celu prezentacji możliwości terminala,
 • jesteś zainteresowany zakupem zbiornika? – w ofercie pełna gama zbiorników, o różnych pojemnościach i wyposażeniu.

Co nas wyróżnia?

 • kompleksowa obsługa i wsparcie techniczne,
 • wielopoziomowa kontrola gospodarki magazynowej,
 • wiedza o nieprawidłowościach związanych z paliwem,
 • dostęp do unikalnego systemu informatycznego Petroleo DMS,
 • dostęp do danych przez Internet i pełne bezpieczeństwo informacji,
 • szkolenia i obsługa prawna w zakresie dystrybucji paliwami.

Łączymy wiele fragmentów, które występują zazwyczaj osobno, w jeden zbiór.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy!

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Telefon kontaktowy

  Lokalizacja

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Petroleo DMS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.Słubickiej 18 w celu odpowiedzi na zapytanie za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie polityki prywatności.

  Wyrażam zgodę:

  Kontakt Biuro

  Petroleo Diesel Management System Sp. z o.o.
  ul. Słubicka 18, 53-615 Wrocław

  e-mail: biuro@petroleo.pl